WASZA SCENA MUZYCZNA

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY IM. STANISŁAWA JOPKA

INFO OD ORGANIZATORA:
 
Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Jopka. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ponownie ma przyjemność pełnić rolę partnera regionalnego organizując I etap przesłuchań konkursowych dla uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego. W tym roku, tak tak w pierwszej edycji konkursu, uczestnicy startują w 4 kategoriach wiekowych a zwycięzcy eliminacji wojewódzkich (I etap) zostaną zaproszeni do udziału w II etapie, który odbędzie się w siedzibie Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach. Laureaci Konkursu wystąpią podczas Koncertu Galowego wraz z chórem, orkiestrą i baletem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

 

REPERTUAR

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie utworów z repertuaru PZLPiT „Mazowsze”. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów (należy wybrać jeden utwór z grupy A i jeden twór z grupy B). (lista utworów dostępna tutaj).

PRZESŁUCHANIA

Podczas  występu konkursowego uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie jednego z przygotowanych utworów (kompozycja zostanie wybrana przez jury spośród dwóch przygotowanych przez uczestnika). Jeśli komisja konkursowa uzna za stosowne, uczestnik może zostać poproszony o zaprezentowanie drugiej z przygotowanych kompozycji. Dopuszczalne są wykonania a capella, a także z towarzyszeniem akompaniatora albo zespołu. Dozwolone jest również wykonanie utworu z podkładem odtworzonym z nośnika. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia uczestnik zobowiązany jest podać na karcie zgłoszeniowej.

I Etap przesłuchań regionalnych II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka dla województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowany jest na 2-3  października 2021 r. w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 6.

II Etap Konkursu wraz z Koncertem Galowym: 24 – 27 listopada 2021 r.
Siedziba PZLPiT „Mazowsze” w Karolinie – Otrębusy pod Warszawą

KATEGORIE WIEKOWE:

• I Kategoria wiekowa: 9–14 lat

• II Kategoria wiekowa: 15–19 lat

• III Kategoria wiekowa: 20–25 lat

• IV Kategoria wiekowa: 26+ lat

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie Jopka zobowiązane są do przesłania podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia konkursowego (pobierz kartę zgłoszenia). Gromadzeniem zgłoszeń do I Etapu Konkursu zajmują się partnerzy wydarzenia w poszczególnych województwach w całej Polsce. Dla uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego jest to Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Zgłoszenia można przesłać:

• drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.jopek@kpck.pl

• lub pocztą tradycyjną na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz z dopiskiem „JOPEK KONKURS”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 października 2021 r. Każde przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailowo lub telefonicznie.

NAGRODY:

Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi:

• I Nagroda – 8 000 zł

• II Nagroda – 5 000 zł

• III Nagroda – 3 000 zł

• Wyróżnienie – 2 000 zł

Nagrody finansowe zostaną przyznane w każdej kategorii wiekowej, zostaną przyznane podczas finału (II etap konkursu), który odbędzie się w siedzibie zespołu „Mazowsze” w Otrębusach.

Regulamin oraz szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie organizatora – przejdź do strony www.

ŹRÓDŁO: https://edupolis.pl/ii-ogolnopolski-konkurs-wokalny-im-stanislawa-jopka/