WASZA SCENA MUZYCZNA

Konkurs wokalny im. Zbigniewa Wodeckiego „Sobą być"

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego oraz Fabryka Lloyda Dom Kultury w Bydgoszczy.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 16 do 29 lat.

Opis
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przygotować jedną piosenkę z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego

Nagranie wideo z wykonaniem piosenki należy przesłać mailem. Zgłoszenie jest płatne. Wpisowe wynosi 40 zł.

Jury oceni zgłoszenia i wybierze szesnastu wykonawców, którzy wezmą udział w koncercie eliminacyjnym. Koncert eliminacyjny odbędzie 19 listopada się w sali Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Sześciu wykonawców weźmie udział w koncercie finałowym, który odbędzie się 20 listopada w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy. 

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 października 2021 r.

Nagrody
• I nagroda – 5.000 zł
• II nagroda – 3.000 zł
• III nagroda – 2.000 zł
• Nagroda Rektora UKW w Bydgoszczy dla najlepszego studenta uczelni wyższej
• Nagroda specjalna Fundacji Zbigniewa Wodeckiego – udział w koncercie podczas Wodecki Twist Festiwal

Strona konkursu

Źródło: https://sobabyc.ukw.edu.pl/