WASZA SCENA MUZYCZNA

Elbląg Chamber Orchestra - "Symphonies & Duo" - PREMIERA

Niniejszy album zawiera trzy dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta, z których dwa można uznać za jedne z najpopularniejszych w dziejach muzyki. Zamieszczona jako pierwsza na płycie wersja Symfonii koncertującej Es-dur KV 364/320d z udziałem wiolonczeli, rzuca nowe światło na tę wybitną wizytówkę epoki klasycyzmu, co sprawia, że na liczne melodyczne i kontrapunktyczne relacje solistów można spojrzeć z nowej, odświeżonej perspektywy. Duo G-dur na skrzypce i altówkę (wiolonczelę) KV 423, w którym partie obu instrumentalistów można uznać za niemal równorzędne, w całości odznacza się sporą swobodą rytmiczną, rzutującą w skrajnych częściach na ekspresję i motorykę, w środkowej zaś na potoczystość narracji. Album dopełnia Symfonia A-dur KV 201/186a, uznawana za jedno z najdojrzalszych dzieł młodego Mozarta. Dzieło imponuje wyjątkową przejrzystością formalną oraz fakturalno-polifonicznym bogactwem i jest zarazem jednym z najwybitniejszych przejawów geniuszu w odniesieniu do całego dorobku kompozytora. Wyjątkowa obsada wykonawcza i niekonwencjonalne interpretacje Karoliny NotowczyńskiejMarcina Zdunika i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Marka Mosia pozwalają na nowo odkryć najważniejsze dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta.