WASZA SCENA MUZYCZNA

Ogólnopolski konkurs piosenki i pieśni.

Wawerskie Centrum Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w Konkursie piosenki i pieśni. Kategorie wiekowe będą ustalane według zgłoszeń.

Przesłuchania do konkursu odbędą się 14 listopada 2021 od godz. 10.00 na Sali Koncertowej Wawerskiego Centrum Kultury, Międzylesie ul. Żegańska 1a. Na przesłuchaniach obowiązuje kolejność według przysłanych zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 11 listopada.

Kategorie konkursowe:
– piosenka
– śpiew klasyczny
– instrument

Jedna  osoba  może  wziąć  udział  w  jednej  lub  kilku  kategoriach. Nie ma ograniczenia. Możliwy jest udział solo lub w duecie.

PIOSENKA
Warunkiem  udziału  jest  wykonanie piosenki o dowolnej tematyce, w
dowolnym stylu muzycznym. Oceniane są predyspozycje głosowe i artystyczne.

ŚPIEW KLASYCZNY
Warunkiem udziału jest wykonanie pieśni o dowolnej tematyce. Oceniane są predyspozycje głosowe i artystyczne.

INSTRUMENT
Warunkiem udziału jest wykonanie na instrumencie dowolnej pieśni lub piosenki.
Oceniane są predyspozycje muzyczne i artystyczne.

Warunki udziału w konkursie:
Organizatorzy proszą o  przesłanie drogą elektroniczną  podpisanych  stosownych zgód (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz uiszczenie wpisowego w kwocie 35zł. Numer  konta: 43 1020 1127 0000 1002 0332 9919 Fundacja Ze Sztuką Przez Świat. Tytuł przelewu: Darowizna, imię i nazwisko uczestnika Konkursu.

– Wpisowe  przy  udziale  w  kilku  kategoriach  jest  płatne  za  każdą kategorię oddzielnie.
–    W przypadku duetu wpisowe jest opłacane za każdą uczestniczącą osobę.

Kompletne zgłoszenie i dowód wpłaty należy przesłać na adres email: zesztukaprzezswiat@op.pl

Zgłoszenie  do  udziału  w  Konkursie razem z  opłatą wpisowego należy przesłać do dnia 11 listopada 2021 roku.

Przesłuchania do konkursu odbędą się dn. 14.11.2021. od godz. 10.00. na Sali Koncertowej  w  Kulturotece  w  Falenicy,  Warszawa  ul.  Walcownicza  4/6.  Na przesłuchaniach obowiązuje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Należy  zgłosić  się  min.  30  minut  przed  czasem  wyznaczonym  na  liście  – harmonogramie przesłuchań.

STRONA ORGANIZATORA – LINK. 

Źródło: https://www.wck-wawer.pl/