WASZA SCENA MUZYCZNA

Przegląd kolęd i pastorałek on-line Świąteczna Pocztówka

Organizatorem przeglądu Świąteczna Pocztówka jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

Świąteczna pocztówka jest Przeglądem jednoetapowym, o zasięgu regionalnym. W Przeglądzie mogą wziąć udział osoby mieszkające, uczące się/studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby uczestniczące w Przeglądzie mogą być pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

Udział w Przeglądzie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie jako wykonawca indywidualny i jedno jako członek zespołu (rodziny, grupy przyjaciół itp).

Zadanie konkursowe: Należy przygotować nagranie audio-wideo dowolnej kolędy lub pastorałki w języku polskim. Organizatorzy sugerują ograniczenie liczby wykonywanych zwrotek do 3, czas nagrania nie może być krótszy niż minuta i nie dłuższy niż 4 minuty.

Utwory mogą być śpiewane a cappella, z akompaniamentem własnym, z akompaniatorem lub z podkładem muzycznym. Prosimy nie korzystać z podkładów muzycznych objętych ochroną prawno-autorską. W przypadku ewentualnych roszczeń autorów Organizator Przeglądu nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie utworu. Zachęcamy do korzystania z podkładów muzycznych dostępnych na wolnych licencjach.

Zgłoszenie na Przegląd wraz z linkiem do nagrania prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2021 r. przez formularz zgłoszeniowy dostępny dla dole strony konkursu WOAK Toruń

Powołane przez Organizatora jury oceni nagrania biorąc pod uwagę: umiejętności wokalne, kulturę wykonania, interpretację, kreatywność i oryginalność prezentacji oraz ogólny wyraz artystyczny.

Protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony dnia 16 grudnia 2021 roku na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury www. woak.torun.pl.

Źródło: https://www.woak.torun.pl/