WASZA SCENA MUZYCZNA

VI Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World Song” 2022.

Organizatorem Festiwalu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu.

Impreza jest adresowana do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych (O wyborze kategorii decyduje rok urodzenia):
I kat. – rok urodzenia 2013 – 2016
II kat. – rok urodzenia 2010 – 2012
III kat. – rok urodzenia 2007 – 2009
IV kat. – rok urodzenia 2003 – 2006

ZASADY UCZESTNICTWA :
Uczestnik przygotowuje dwa utwory: jeden w języku ojczystym, drugi w dowolnym języku obcym.

I etap – kwalifikacje wstępne
1.    Uczestnik przesyła nagranie jednej piosenki w języku ojczystym na adres mailowy world.song.opp1@gmail.com  wraz z kartą zgłoszenia i podpisanymi oświadczeniami – podpisane i zeskanowane (prosimy nie przesyłać zdjęć karty i oświadczeń).
WZÓR TYTUŁOWANIA PLIKÓW:
Karta zgłoszenia: „kategoria wiekowa – nazwisko i imię.pdf”
Nagranie: „kategoria wiekowa – nazwisko i imię.mp3”
2.    Jury dokona oceny przesłanej piosenki, nagranej wyłącznie w formacie mp3 bez obróbki studyjnej (strojenia, równania, nakładania efektów, pogłosu).
3.    Termin nadsyłania nagrań wraz z kartami zgłoszeń upływa 28.02.2022 r.
4.    Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na facebook’u dnia 21.03.2022 r.

Kryteria oceny: umiejętności wokalne, dykcję, poprawność językową, interpretację,  dobór repertuaru odpowiedni do wieku wykonawców, stopień trudności wykonywanych utworów, ogólny wyraz artystyczny.

ORGANIZATOR:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu, ul. Staszica 62, 41-200 Sosnowiec,
www.opp1.sosnowiec.ehost.pl , e-mail:opp1@sosnowiec.edu.pl,   tel. 32 265 11 97
Osoba do kontaktu: Katarzyna Kożuch, e-mail: world.song.opp1@gmail.com

Źródło: www.opp1.sosnowiec.ehost.pl