WASZA SCENA MUZYCZNA

Nabór na stanowisko artysty chóru (Tenor) do Opery Nova w Bydgoszczy.

Opera NOVA w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko artysty chóru. Preferowany głos tenor I.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego.

Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zobowiązani będą do zaprezentowania arii lub pieśni z akompaniamentem fortepianu.
Termin przesłuchania zostanie kandydatom podany odrębnie.
Opera Nova zapewnia akompaniatora.
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze NOVA, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres e-mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl oraz przesłania nut do wybranej przez siebie partii do dnia 28.02.2022 r.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000/.

Wyrażam/ nie wyrażam zgody ( niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Operę Nova przez okres 36 miesięcy od zakończenia naboru.

LINK DO APLIKOWANIA TUTAJ. 

Źródło: http://www.opera.bydgoszcz.pl/