WASZA SCENA MUZYCZNA

10. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej „Piosenka w Meloniku”

„Piosenka w Meloniku” to jedyny w Polsce festiwal piosenki poświęcony w całości tematyce aktorskiej, filmowej i musicalowej, który został zrealizowany przez Rzeszowski Dom Kultury w następstwie zwycięstwa w ogólnopolskim konkursie „Dom z Wyższą Kulturą”. W dotychczasowych dziewięciu edycjach Festiwalu wzięło udział blisko tysiąc uczestników z ponad dwustu miast, a ich sceniczne prezentacje były ocenianie przez znanych i cenionych artystów z całej Polski.

Podczas tegorocznej, dziesiątej edycji Festiwalu uczestników oceniać będą: Robert Janowski, Magda Steczkowska oraz Arek Kłusowski. W dniu 8 kwietnia 2022 roku przeprowadzony zostanie Finał Festiwalu z udziałem zakwalifikowanych wokalistów z całej Polski, natomiast 9 kwietnia 2022 roku odbędzie się Koncert Galowy, podczas którego wystąpią nagrodzeni laureaci oraz gwiazda polskiej sceny muzycznej – Magda Steczkowska.

Konkurs adresowany jest do młodzieży i dorosłych. O przydziale wokalisty do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia:
I kategoria – 13-15 lat (rocznik 2007-2009),
II kategoria – 16-18 lat (rocznik 2004-2006),
III kategoria – 19 i więcej lat (rocznik 2003 i starszy).

ZASADY UDZIAŁU W FESTIWALU:
1) Etap I – Eliminacje:
Zgłoszenie udziału w Festiwalu polega na przesłaniu na adres Organizatora karty zgłoszenia,
stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (dotyczy solistów i akompaniatorów) oraz nagrania dźwiękowego w formacie MP3 z zapisem wykonania jednej piosenki aktorskiej, filmowej lub musicalowej w języku polskim lub obcym (nagranie należy podpisać imieniem i nazwiskiem Uczestnika). Nagranie winno być wykonane bez montażu tj. obróbka, mastering, strojenie.
a) karta zgłoszenia powinna być w całości wypełniona literami drukowanymi, dokładnie według punktów. Wypełnienie pismem nieczytelnym dyskwalifikuje kartę zgłoszenia.
b) prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia, klauzulę informacyjną oraz nagranie utworu
konkursowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2022 r. mailem na
adres: piosenkawmeloniku@rdk.rzeszow.pl

Wszystkie prawidłowo przesłane zgłoszenia otrzymają potwierdzenie mailowe o uczestnictwie w eliminacjach.

Informacja o Uczestnikach zakwalifikowanych do Finału Festiwalu zostanie ogłoszona przez
Organizatora na stronie internetowej www.rdk.rzeszow.pl oraz na profilu Facebook
www.facebook.com/RDK.rzeszow w dniu 24 marca 2022 roku.

Finalistami Festiwalu zostaną te osoby, które w głosowaniu Jurorów otrzymają największą liczbę głosów. Informację o punktacji jurorskiej oraz o sprawach organizacyjnych uzyskać można u koordynatora Festiwalu.
Uczestnik zakwalifikowany do Finału Festiwalu zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2022 r. wpłacić akredytację w wysokości 60,00 zł od osoby na konto Organizatora: Rzeszowski Dom Kultury nr konta: PKO BP SA 17 1020 4391 0000 6202 0145 0766 z dopiskiem: Piosenka w Meloniku 2022, imię i nazwisko Uczestnika.
Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Festiwalu i Organizator ma prawo powołać do Finału wykonawcę z listy rezerwowej.

Etap II – Finał Festiwalu – 8 kwietnia 2022 r.:
Otwarte przesłuchania konkursowe odbędą się 8 kwietnia 2022 r. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Dąbrowskiego 83 w Rzeszowie.
Uczestnicy zakwalifikowani do Finału Festiwalu prezentują w konkursie utwory nadesłane w zgłoszeniu – nie ma możliwości ich zmiany.

Etap III – KONCERT GALOWY – 9 kwietnia 2022 r.:
Koncert Galowy odbędzie się 9 kwietnia 2022 r. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Dąbrowskiego 83 w Rzeszowie.
Laureaci wszystkich kategorii wiekowych mają obowiązek nieodpłatnie wziąć udział w Koncercie Galowym. Odmowa udziału w powyższym koncercie oznacza rezygnację Laureata z nagrody oraz przyznanych wcześniej tytułów.

RODZAJE PODKŁADÓW:
1) a’capella (bez akompaniamentu),
2) do podkładu muzycznego MP3 bez montażu, tj. obróbka, mastering, strojenie,
3) z akompaniamentem, max. 2 instrumenty.

REGULAMIN – PIOSENKA W MELONIKU 2022 – znajdziecie tutaj! 🙂 

KARTA ZGŁOSZENIA TUTAJ! 

Źródło: https://rdk.rzeszow.pl/