WASZA SCENA MUZYCZNA

XXVIII Dolnośląski Dziecięcy Konkurs Wokalny „O ZŁOTĄ NUTKĘ”

CK Muza w Lubinie zaprasza uczniów szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego do wzięcia udziału w konkursie wokalnym. Obowiązują dwie grupy wiekowe:
– I grupa: I– III klasa szkoły podstawowej,
– II grupa: IV- VII klasa szkoły podstawowej.

Terminarz:
10 kwietnia (niedziela) 2022 r. – termin nadsyłania nagrań video z wykonaniem piosenki
20 – 21 kwietnia (środa – czwartek) 2022 r. – przesłuchania Jury – tryb zamknięty – bez obecności uczestników, ani widowni
22 kwietnia (piątek) 2022 r. – ogłoszenie listy Finalistów
21maja (sobota) 2022 r. – Koncert Finałowy – sala widowiskowa

W konkursie mogą brać udział jedynie wokaliści – soliści. Należy skorzystać z profesjonalnego podkładu muzycznego lub akompaniamentu (maksymalnie 3-ch muzyków). W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe oraz statuetki (Złote, Srebrne i Brązowe Nutki) oraz wyróżnienia. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu którejś z nagród.

Uczestnicy przygotowują 1 piosenkę i nagrywają video z jej wykonaniem (zapisanym w używanym i ogólnodostępnym formacie: mp4, MPEG, avi) bez montażu, w trybie ciągłym.

Zgłoszenie uczestnika Konkursu powinno zawierać dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia (koniecznie należy podać autorów słów i muzyki zgłaszanych utworów!).
Nagranie wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 10 kwietnia 2022 r. na adres: konkursy@ckmuza.pl lub dostarczyć osobiście do recepcji CK „Muza” w kopercie opisanej Konkurs „O Złotą Nutkę”, nagranie na nośniku typu pendrive).

Koncert Finałowy odbędzie się 21 maja 2022r.

Źródło: https://ckmuza.eu/