WASZA SCENA MUZYCZNA

I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Zaangażowanej „SomPioZa”.

REGULAMIN

I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Zaangażowanej

Termin Festiwalu – 11 czerwca 2022 r.

Organizator – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie, Plac Wolności 26, 62-610 Sompolno

Założenia Festiwalu:

Festiwal ma formę konkursową. W konkursie udział biorą soliści, delegowani przez placówki oświatowe lub kulturalne oraz osoby prywatne w następujących kategoriach:

I kategoria – 13 – 17 lat

II kategoria – 18 – 24 lat

Cele festiwalu:

Prezentacja dorobku artystycznego solistów, popularyzacja śpiewania piosenek zaangażowanych z gatunku: poezja śpiewana, piosenka aktorska, piosenka kabaretowa. Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych młodych wokalistów amatorów.

Zasady festiwalu:

  • Uczestnicy wykonują jedną piosenkę z gatunku: poezja śpiewana, piosenka aktorska, piosenka kabaretowa,
  • Akompaniament winien być przygotowany we własnym zakresie, na płycie CD w formacie Audio (wave) lub na pedrive w formacie mp3,
  • Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD, laptop,
  • Jury powołują organizatorzy festiwalu, które oceniać będzie: warunki głosowe, dobór repertuaru, interpretację utworów, ogólny wyraz artystyczny, muzykalność,  poprawność pod względem językowym,
  • Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne,
  • Akredytacja w konkursie wynosi 50 złotych od osoby – płatna
   do dnia 30-05-2022 na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie- BS Wierzbinek  nr konta 30 8558 0008 0005 1217 2000 0010 w tytule „Sompioza 2022”
  • W przypadku chęci wykupienia posiłków dla opiekunów lub osób towarzyszących opłata wynosi 20 złotych od osoby (deklaracje telefonicznie u organizatora do 30 maja, płatność przelewem na konto M-GOK Sompolno),
  • Koszty przyjazdu pokrywają placówki delegujące lub uczestnicy,
  • Przesłuchania oraz koncert laureatów mogą być rejestrowane, transmitowane, nagrywane za zgodą organizatora festiwalu, lecz bez jakiejkolwiek odpłatności dla uczestników konkursu,
  • Uczestnicy zgłaszając się do udziału w festiwalu wyrażają zgodę na publikację nazwisk, zdjęć, nagrań, filmów, w materiałach związanych z konkursem w mediach, a także na stronach internetowych poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Wszelkie wątpliwe sprawy rozstrzyga organizator.

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, natomiast laureaci I, II, III miejsca we wszystkich kategoriach nagrody rzeczowe. Dla najlepszego wykonawcy przyznana będzie nagroda GRAND PRIX I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Zaangażowanej „SomPioZa 2022” w wysokości 1000 zł. Jury i organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Zasady uczestnictwa w Festiwalu:

Aby wziąć udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Zaangażowanej „SomPioZa 2022” należy wypełnić kartę zgłoszeniową, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nagrać demo (dopuszcza się również nagranie zrealizowane za pomocą telefonu komórkowego) i w postaci pliku mp3 lub płyty CD zawierającej nagranie piosenki zgłoszonej do konkursu wraz z kartą zgłoszeniową i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przesłać w terminie do 30 maja 2022 r. na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie plac Wolności 26, 62-610 Sompolno z dopiskiem SomPioZa  lub na maila: osrodekkulturysompolno@gmail.com

Organizator powołuje Radę Artystyczną Festiwalu, która dokona weryfikacji nadesłanych materiałów, kwalifikując wykonawców do przesłuchań finałowych, które odbędą się dnia 11 czerwca 2022 r.

Lista finalistów zamieszczona będzie na facebooku domu kultury https://www.facebook.com/mgok.sompolnoPL/ w terminie do 5 czerwca 2022 roku.

Finał imprezy odbędzie się 11 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie, plac Wolności 26, 62-610 Sompolno

.

Wyniki festiwalu zostaną ogłoszone podczas koncertu galowego, który odbędzie się o godzinie 17:00. Laureaci zobowiązani są do udziału w koncercie galowym. Dokładny program festiwalu zostanie zamieszczony wraz z listą zakwalifikowanych osób na stronie domu kultury .

Wszelkich informacji udziela Pani Beata Puszkiewicz tel. 63 2714 134

Ostateczna interpretacja przepisów regulaminu należy do organizatorów.

Źródło: http://mgok.sompolno.pl/