WASZA SCENA MUZYCZNA

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Gdynia Open 2022.

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni od ponad siedemdziesięciu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży, stwarza możliwości realizacji pasji i pożytecznego spędzania czasu wolnego. Naszą misją jest ujawnianie i rozwijanie talentów. Wychowujemy miłośników, aktywnych uczestników i twórców życia kulturalnego. Pokazujemy młodym ludziom jak mądrze gospodarować wolnym czasem. Pogłębiamy wiedzę z wielu dziedzin wykraczając poza programy szkolne. Bardzo ważne jest dla nas pielęgnowanie zasad tolerancji, współpracy w grupie i zdrowego współzawodnictwa.

Realizując misję Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni  przygotowuje się aktualnie do zrealizowania kolejnych celów statutowych, poprzez organizację IX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Gdynia Open 2022, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka.

Organizatorzy stawiają duży nacisk na integrację uczestników i walor edukacyjny. Młodzi artyści mogą zaprezentować swoje umiejętności przed profesjonalnym jury, bez względu na wiek, pochodzenie czy sytuację finansową. O wysoki poziom artystyczny podobnie jak w poprzednich latach zadba profesjonalne jury. W ubiegłych edycjach Festiwalu w jury zasiadały takie osoby jak: Jerzy Petersburski Jr, Anna Domżalska, Katarzyna Cerekwicka, Wanda Kwietniewska, Kamil Bijoś, Łukasz Zagrobelny i inni. Festiwal realizowany jest w celu wspierania talentów wokalnych, a także promowania aktywności młodzieży. Ważnym aspektem jest fakt, że od samego początku Festiwal był organizowany przy minimalnych nakładach budżetowych, w formule pro bono, z pełnym zaangażowaniem wolontariuszy, fanów i rodziców. To wszystko sprawia, że Międzynarodowy Festiwal Piosenki Gdynia Open jest jedną z największych tego typu imprez w Europie gdzie panuje niepowtarzalna atmosfera.

Poprzednie edycje, w tym dwie ostatnie w formule online, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem – w 2021 r. ponad 900 uczestników z Polski i z zagranicy. W tym roku, stawiając na integrację uczestników, wprowadzając wszelkie szczególne środki ostrożności i przestrzegając wszystkich obostrzeń sanitarnych, realizujemy Festiwal w formie stacjonarnej w dniach od 27.06.2022 do 03.07.2022.

Festiwal składa się z czterech etapów:
–    I etap – przyjmowanie zgłoszeń – od 02.03 do 10.04.2022
–    II etap – publikacja listy osób zakwalifikowanych do udziału festiwalu po wstępnej weryfikacji – do 19.04.2022 na stronie www.gdyniaopen.pl, www.mdk.gdynia.pl
–    III etap – przesłuchania na żywo – 27.06–1.07.2022
–    IV etap – ogłoszenie wyników podczas Koncertu finałowego — 03.07.2022

Warunkiem udziału w festiwalu jest zgłoszenie uczestnika/ów poprzez prawidłowe wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego” znajdującego się na stronie www.gdyniaopen.pl w menu GDYNIA OPEN w terminie 02.03–10.04.2022r, z dołączonymi plikami (półplayback oraz link z  YouTube z nagranym utworem uczestnika).
•    Opis filmu zamieszczonego na prywatnym portalu YouTube.com musi zawierać:
•    imię i nazwisko Uczestnika,
•    kategoria wiekowa (liczy się rok urodzenia)
•    tytuł wykonywanego utworu
•    dopisek: Gdynia Open 2022
Przykład: Jan Kowalski, 14-17 lat, „Tytuł utworu”, Gdynia Open 2022
•    Film konkursowy powinien być nakręcony poziomo (nie jest wymagane statyczne ujęcie), może być nagrany w warunkach domowych. Użycie mikrofonu nie jest wymagane, jednak jest dozwolone.
•    Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament  własny (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja wokalna).
•    Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji.
•    Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia.         Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.

Źródło: https://gdyniaopen.pl/