WASZA SCENA MUZYCZNA

XIV Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodziezy „Pięciolinia Marzeń” w ramach Festiwalu Kreatywności Młodych.

Miejska Strefa Kultury – Centrum Twórczości „Lutnia” w Łodzi serdecznie zaprasza na kolejną – XIV edycję Wojewódzkiego Festiwalu Muzycznego Dzieci i Młodzieży „Pięciolinia Marzeń”, który odbywa się w ramach Festiwalu Kreatywności Młodych.

Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat (odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: 7 – 10 lat, 11 – 13 lat, 14 – 16 lat i 17 – 19 lat).
Podstawowym celem Festiwalu jest stworzenie szansy dla uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży do zaprezentowania się przed publicznością oraz skonfrontowania swoich osiągnięć z rówieśnikami. Chcemy, aby Festiwal „Pięciolinia Marzeń” był dla występujących ciekawym przeżyciem, dającym wiele satysfakcji i radości. Dla instruktorów i nauczycieli uczestnictwo w tego typu konkursie może być ważnym etapem pracy, pomagającym rozwijać swój warsztat, wymieniać uwagi, zdobywać nowe doświadczenia.

 

Każdego roku w Festiwalu bierze udział około 100 wykonawców, mamy nadzieję, że również tym razem cieszyć się on będzie dużym zainteresowaniem. Jest to jedyny Festiwal w województwie łódzkim, na którym spotykają się śpiewający i muzykujący młodzi artyści wywodzący się z tak wielu środowisk i doskonalący swoje umiejętności w tak różnych placówkach.  Rozstrzygnięcie odbędzie się  24.05.2022.

 

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnik Prezentacji wokalnych wykonuje obowiązkowo jedną piosenkę
w języku polskim.
2. Utwór muzyczny musi być dostosowany do wieku i możliwości uczestnika.
3. Wykonawcy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym lub półplaybackiem
(CD, MD, pendrive).
4. Uczestnik Prezentacji instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych
wykonuje jeden utwór (czas trwania do 5 minut): solo, solo
z akompaniamentem, zespołowo.
5. Prezentacje instrumentalne dotyczą wykonawców grających na różnych
instrumentach muzycznych, również na klawiszowych instrumentach
elektronicznych (typu keyboard).
6. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pianino, keyboard (podczas
Finału w formie stacjonarnej w C.T. Lutnia).
7. Za każdą prezentację uczestnik pokrywa opłatę akredytacyjną w wysokości
30 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto Miejskiej
Strefy Kultury z adnotacją Pięciolinia Marzeń 2022 (Miejska Strefa
Kultury; 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2a,
NIP 727-285-37-43, numer konta 06 1560 0013 2028 0050 0106
1004).
8. Uczestnictwo w Konkursie Finałowym jest bezpłatne.
9. Warunkiem zakwalifikowania się do Festiwalu jest przesłanie nagrania,
czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, potwierdzenia wpłaty
akredytacji w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 r. na adres
mailowy: piecioliniamarzen@bok.lodz.pl

Źródło: http://www.bok.lodz.pl/