WASZA SCENA MUZYCZNA

25. Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr RONDO oraz Słupski Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 

Konkurs odbędzie się w dniach 15-17 września 2022 r. w Teatrze Rondo w Słupsku.

 Zapraszamy Ciebie! Artysto zainspirowany twórczością Witkacego! Zaprezentuj się w sposób dowolny, nie ma żadnych ograniczeń co do formy wystąpienia, mogą być to recytacja, monodram, wywiedzione ze słowa, teksty śpiewane, instalacje plastyczne, fotografia oraz wszelkie inne dzieła oraz wszystkie odmiany nurtów: zawraca-kontrafaudyzm, neo-pseudo-kretynizm, fiktobydlęcyzm i co ślina-do-gęby-przyniesizm.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać:
• wypełnioną kartę uczestnictwa,
• rejestrację wideo zgłaszanego działania (dotyczy prezentacji scenicznych),
• szczegółowy opis prac plastycznych i sposobu ich prezentacji.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 sierpnia 2022 r.

Strona konkursu

Źródło: http://www.witkacy.art.pl/pl/