WASZA SCENA MUZYCZNA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS INTERPRETACJI KOLĘD I UTWORÓW ŚWIĄTECZNYCH "Narodzenia Czas" 2022

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Kolęd i Utworów Świątecznych „Narodzenia Czas”. Konkurs kierowany jest do młodzieży kl. IV–VIII SP i szkół ponadpodstawowych.

Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap – przyjmowanie zgłoszeń wraz z linkiem do nagrania w kanale Youtube (do 25.11.2022). Zgłoszenia przesyłane po 25.11.2022 po godz. 12.00 będą kasowane.
II etap – publikacja listy uczestników zakwalifikowanych po wstępnej weryfikacji – od 7.12.2022 na stronie MDK oraz w mediach społecznościowych.
III etap – przesłuchania zakwalifikowanych wykonawców w MDK w Słupsku (17.12.2022 o godz. 10.00).
Po przesłuchaniach odbędzie się wręczenie nagród i wyróżnień.

INFORMACJE OD ORGANIZATORÓW. 

W Konkursie mogą brać udział soliści i zespoły będące reprezentantami swoich szkół/ośrodków kultury.
Każdy instruktor/nauczyciel w szkołach /placówkach zajęć pozaszkolnych może zgłosić dwóch
wykonawców w każdej kategorii wiekowej. Maksymalny skład zespołu wynosi 6 osób.
Każdy uczestnik wykonuje utwór w języku polskim przy użyciu mikrofonu.

Film musi być zrealizowany sprzętem: kamera, tablet lub smartfon, nagrany ze statycznego ujęcia. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację video (stosowanie filtrów, montaż z pełnym playbackiem).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 25.11.2022 r. do godz. 12.00. Warunkiem
uczestnictwa jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.mdkslupsk.pl, przesłanie linku do nagrania konkursowego na kanale Youtube oraz dokonanie opłaty akredytacyjnej w kwocie 30 zł – soliści, 40 zł – duety, 60 zł – zespoły na konto Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku: Bank PKO BP S.A. o/Słupsk, nr r-ku 36 1020 4649 0000 7302 0129 0717 z dopiskiem „Narodzenia Czas” – opłata akredytacyjna oraz podanym imieniem i nazwiskiem uczestnika lub nazwą zespołu startującego.
Warunkiem zarejestrowania uczestnika jest wpłynięcie opłaty akredytacyjnej na wskazane wyżej konto.

Źródło: https://www.mdkslupsk.pl/