WASZA SCENA MUZYCZNA

XIV FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK „ŚWIĄTECZNE ŚPIEWANIE”

1. ORGANIZATOR
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław www.mdk.wroclaw.pl koordynatorzy:
Martyna Witowska-Grabosz  (mwitowska-grabosz@mdk.wroclaw.pl)
Marta Mackiewicz (mmackiewicz@mdk.wroclaw.pl)

2. TERMIN I MIEJSCE
16. 01.2023 r. Aula  w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21

2. CELE FESTIWALU
• prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
• rozbudzanie aktywności artystycznej dzieci
• propagowanie polskich kolęd i pastorałek wśród dzieci
• dbanie o poszanowanie polskiej tradycji

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE
• w festiwalu mogą uczestniczyć dziecięce zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne ze szkół
podstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego (na poziomie szkoły podstawowej)
• każdy zespół wykonuje 2 utwory o tematyce świątecznej, w tym obowiązkowo polską kolędę lub pastorałkę
• dopuszczalny jest akompaniament instrumentalny (akompaniator/zespół muzyczny) lub półplayback (bez nagranych chórków i drugich głosów)
• liczba uczestników: do 20 osób
• czas prezentacji: do 8 minut
• wyklucza się udział grup tanecznych i baletowych
• wpisowe wynosi 30 zł od każdego występującego zespołu – wpłaty należy dokonać w kasie organizatora lub na konto Rady Rodziców MDK:
PKO BP S.A. IV/Wrocław 89 1020 5242 0000 2202 0018 7526   do dnia 09.01.2023 r.  koniecznie z dopiskiem „ŚWIĄTECZNE ŚPIEWANIE 2023” i podaniem nazwy zespołu

4. KRYTERIA OCENY i NAGRODY
Jury oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wykonawców, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.
Po dokonaniu oceny prezentowanych utworów jury przyzna:
• Grand Prix festiwalu,
• Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie tradycyjnej polskiej kolędy lub pastorałki,
• Nagrody i Wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 0 – 3 i 4 – 8.
Laureaci, oprócz nagrody rzeczowej, otrzymają statuetkę „Śpiewającego Anioła”, wykonaną w pracowni witrażu MDK im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Wszystkie zespoły i ich opiekunowie otrzymają podziękowania. Jury ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień. Decyzje jury są ostateczne.

5. WARUNKI TECHNICZNE
Przy nośnikach dźwięku o słabej jakości mogą wystąpić trudności w uruchamianiu zapisu. Po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość podłączenia własnego sprzętu. UWAGA!  Obowiązuje bezwzględny ZAKAZ używania ognia, wody i materiałów sypkich!

6. ZGŁOSZENIA
Kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1) z kompletem zgód  (Załącznik nr 2a i 2b) – należy dostarczyć osobiście (ew. pocztą) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław lub elektronicznie: sekretariat@mdk.wroclaw.pl  w terminie do 03.01.2023r. O godzinie rozpoczęcia festiwalu opiekunowie zespołów zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie i/lub mailowo.

Szczegóły/Zgłoszenia tutaj LINK. 

Źródło: https://mdk.wroclaw.pl/