WASZA SCENA MUZYCZNA

Integracyjny Festiwal Młodych Talentów im. Artura Przygody.

Integracyjny Festiwal Młodych Talentów im. Artura Przygody” adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat uzdolnionej muzycznie i wokalnie. Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach: instrumentalista i wokalista. Zgłaszać mogą się pojedyncze osoby lub zespoły.

Do przesłuchań eliminacyjnych uczestnicy przygotowują samodzielnie wybrany utwór, a na Koncert Finałowy utwór skomponowany lub wykonywany przez Artura Przygodę w zespołach, z którymi współpracował. W przypadku zgłoszenia jako instrumentalista i zakwalifikowania się do finału uczestnik musi we własnym zakresie zorganizować instrument, na którym chce grać podczas koncertu finałowego Festiwalu.

Zgłoszenia w formie 5-minutowego filmiku z zapisem prezentowanego talentu można przesyłać do końca stycznia na adres podany w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN II EDYCJI INTEGRACYJNEGO FESTIWALU MŁODYCH TALENTÓW IM. ARTURA PRZYGODY „ADVENTURE FESTIWAL”
1. Integracyjny Festiwal Młodych Talentów im. Artura Przygody” adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat uzdolnionej muzycznie i wokalnie.

Do udziału zapraszamy zarówno w pełni sprawnych uczestników, jak i tych z niepełnosprawnościami z całej Polski

2. Zgłoszenia w formie 5-minutowego filmiku z zapisem prezentowanego talentu (z repertuaru wybranego przez uczestnika utwór śpiewany lub grany na wybranym instrumencie) oraz wypełnionej i podpisanej przez Rodzica/Opiekuna ankiety zgłoszeniowej (do pobrania tutaj) i podpisanego regulaminu Festiwalu należy przesyłać od 15.11.2022 r. do 31.01.2023 r. mailowo na adres adventurefestiwal@gmail.com w temacie wiadomości wpisując „ZGŁOSZENIE NA FESTIWAL”. Filmik należy przesłać w postaci pliku w formacie MP4 lub w treści maila w formie linka do filmiku zamieszczonego na portalu Youtube

3. Do Koncertu Finałowego zakwalifikowanych zostaje 10 uczestników (5 w pełni sprawnych i 5 z niepełnosprawnościami), których nazwiska podane zostaną zarówno na Fan Page’u Festiwalu, jak i na Fan Page’u Stowarzyszenia Dwie Strony Medalu najpóźniej 15.02.2023 r.

Koncert Finałowy odbędzie się 27.05.2023 r. w gdyńskiej Muszli Koncertowej

4. Organizator nie zapewnia noclegu finalistom Festiwalu i nie gwarantuje zwrotu im kosztów dojazdu na miejsce Koncertu Finałowego

5. Do przesłuchań eliminacyjnych uczestnicy przygotowują samodzielnie wybrany utwór, a na Koncert Finałowy utwór skomponowany lub wykonywany przez Artura Przygodę w zespołach, z którymi współpracował

6. Zgłoszenia przyjmujemy w dwóch kategoriach: instrumentalista i wokalista. Zgłaszać mogą się pojedyncze osoby lub zespoły. W przypadku zgłoszenia zespołu należy przesłać wypełnione ankiety zgłoszeniowe i podpisany regulamin Festiwalu dla każdego z członków osobno

7. W przypadku zgłoszenia jako instrumentalista i zakwalifikowania się do finału uczestnik musi we własnym zakresie zorganizować instrument, na którym chce grać podczas koncertu finałowego Festiwalu

8. W Festiwalu nie mogą wziąć udziału osoby będące laureatami jego poprzednich edycji

9. Przy zgłoszeniu należy w dniu przesłania zgłoszenia uiścić bezzwrotną dobrowolną opłatę wpisową za kwalifikację do przesłuchań w wysokości 50 zł (w przypadku zgłoszenia zespołu za każdego członka osobno) na konto Organizatora Festiwalu, którego numer podany zostanie Rodzicom/Opiekunom zgłaszanego uczestnika w wiadomości zwrotnej w dniu przesłania zgłoszenia. Fundusze zebrane z opłaty wpisowej zostaną w całości przeznaczone na realizację koncertu finałowego i na zakup nagród dla finalistów i laureatów festiwalu

10. Podpisanie niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją jego wszystkich zapisów i zobowiązuje obie strony do ich przestrzegania.