WASZA SCENA MUZYCZNA

VII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World Song” 2023

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „World Song 2023”. 

Uczestnik przygotowuje dwa utwory: jeden w języku ojczystym, drugi w dowolnym języku obcym. Laureat nagrody Grand Prix ubiegłorocznej edycji konkursu nie może wziąć udziału w tegorocznej edycji jako uczestnik tej samej kategorii wiekowej. 

KATEGORIE WIEKOWE: 

O wyborze kategorii decyduje rok urodzenia I kat. – rok urodzenia 2014 – 2017 II kat. – rok urodzenia 2011 – 2013 III kat. – rok urodzenia 2008 – 2010 IV kat. – rok urodzenia 2004 – 2007

Festiwal jest dwuetapowy.
I etap – kwalifikacje wstępne
Uczestnik przesyła nagranie jednej piosenki w języku ojczystym na adres mailowy world.song.opp1@gmail.com wraz z kartą zgłoszenia i podpisanymi oświadczeniami – podpisane i zeskanowane. Jury dokona oceny przesłanej piosenki, nagranej wyłącznie w formacie mp3 bez obróbki studyjnej (strojenia, równania, nakładania efektów, pogłosu). Termin nadsyłania nagrań wraz z kartami zgłoszeń upływa 5.04.2023 r. Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na facebook’u dnia 8.05.2023 r.

II etap – przesłuchania:
Podkłady muzyczne obu wykonywanych utworów należy przesłać mailem do 22.05.2023 r. na adres organizatora (dotyczy tylko osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu). Podkłady powinny być opisane wg wzoru: kat. wiekowa – nazwisko, imię uczestnika – tytuł piosenki.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 25 maja 2023 r. od godz. 11.00 w Sali Koncertowej Muza w Sosnowcu, ul. Warszawska 2.
(Muza będzie do dyspozycji od godz. 10.30). Podczas przesłuchań uczestnicy zaprezentują dwa przygotowane utwory w kolejności: 1 – w j. ojczystym; 2 – w j. obcym. Czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 8 min. O godz. 16.00 odbędą się warsztaty wokalne – przygotowanie piosenki finałowej (tytuł piosenki zostanie podany wraz z harmonogramem) Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia podpisanej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu przesłuchań II etapu. Niespełnienie wyżej wymienionego warunku skutkuje niezakwalifikowaniem do udziału w Konkursie. Koncert Laureatów odbędzie się 25 maja 2023 r w Sali Koncertowej Muza w Sosnowcu, ul. Warszawska 2, o godz. 17.00. Zdobywcy I-III miejsc wykonują jedną piosenkę wskazaną przez jurorów. Obecność na Koncercie jest obowiązkowa.

do pobrania:

VII WORLD SONG – regulamin Festiwalu

Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2023.