WASZA SCENA MUZYCZNA

XXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI EUROPEJSKIEJ

Konkurs jest adresowany do młodzieży z klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz ze szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Olsztynie.

Repertuar obowiązkowy:
– piosenka zaśpiewana w języku ojczystym
– piosenka obcojęzyczna (kraje europejskie)
Po zakwalifikowaniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.

Kryteria oceny:
– dobór repertuaru
– interpretacja
– ogólne wrażenia artystyczne

Zgłoszenia on line do 8 kwietnia 2023 roku

Eliminacje zdalne 19 kwietnia, konkurs finałowy 26 kwietnia.

Źródło: https://palac.olsztyn.eu/