WASZA SCENA MUZYCZNA

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY MAŁOPOLSKA DLA ORKIESTR I CHÓRÓW ONLINE.

Organizatorem konkursu jest Prywatne Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne II stopnia w Tuchowie (www.konserwatoriummuzyczne.pl) oraz Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów (www.spma.pl).

Przesłuchania konkursowe odbędą się w formule zdalnej na podstawie nadesłanych nagrań.

Termin przyjmowania zgłoszeń 05.07. 2023 r.

Celem Konkursu jest:
 propagowanie artystów całego świata
 integracja środowisk muzycznych
 popularyzacja muzykowania zespołowego,
 promocja Polski jako miejsca, gdzie odbywają się wydarzenia artystyczne o międzynarodowym zasięgu.


WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich placówek artystycznych oraz profesjonalni muzycy, amatorzy, pasjonaci sztuki muzycznej.
Opłata wpisowa:

• wszystkie kategorie – 80 euro ( wszystkie dodatkowe opłaty wynikające z opłaty przelewu bankowego, leżą po stronie uczestnika) W celu zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy:ppkmtuchow@gmail.com następujące załączniki:
wypełniony formularz zgłoszeniowy
zdjęcie uczestnika i dyrygenta
nagranie wideo link do filmu umieszczonego na YouTube (w treści maila)
potwierdzenie wpłaty (ewentualne prowizje i koszty dodatkowe przy przelewach ponosi uczestnik)

Ostateczny termin zgłoszeń mija dnia 5 lipca 2023 r.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich placówek artystycznych oraz profesjonalni muzycy.

Źródło: internationalmusiccompetitionmalopolska.pl