WASZA SCENA MUZYCZNA

BAZA OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW POETYCKICH I LITERACKICH - część 2.

Nie samą muzyką człowiek żyje…a ponieważ takie dziedziny jak film, sztuka czy poezja są nam bardzo bliskie i mocno połączone z muzyką postanowiliśmy raz na jakiś czas pisać dla Was także na te tematy. Zaczynamy od nie lada gratki dla poetów i pasjonatów pisania! Przygotowaliśmy nową serię artykułów: BAZA OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW POETYCKICH I LITERACKICH. To podane na „tacy” gotowe informacje o wszystkich nadchodzących konkursach, do których możecie się zgłosić! JEŚLI PRZEGAPILIŚCIE 1 CZĘŚĆ-TUTAJ LINK. Tymczasem zapraszamy na drugą część! 🙂

Wasza Scena Muzyczna.

44. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Organizator
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 16 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

po debiucie – kategoria dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej), także na portalach literackich;
debiut – kategoria dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 wierszy

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane na stronach internetowych oraz w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: „debiut” i „po debiucie”. Termin: Prace można przesyłać do 18 września 2023 roku do godz. 14:00.

Strona konkursu

52. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs można przesyłać:
• wiersze (od 3 do 5) ,
• prozę (do 10 stron) – legendy, podania, anegdoty, bajki, przekazy etnograficzne. 

Ze względu na rodowód i profil konkursu, tematyka nadsyłanych utworów powinna korespondować z życiem wsi, a poetyką nawiązywać do estetyki twórczości ludowej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Jury przyzna nagrodę specjalną za utwór poświęcony patronowi konkursu.

Termin
Prace można przesyłać do 30 września 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać trzy wiersze o dowolnej tematyce. Mile widziane będą utwory z akcentami regionalnymi.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 5 egz. należy przesyłać pocztą.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i finansowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2023 r.

Regulamin konkursu

Opowiedz mi swoją bajkę

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną bajkę. Objętość od 3 do 5 stron. Tematyka dowolna.

Bajka nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach.

Pracę należy przesłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 23 czerwca 2023 r. o godz. 16:00.

Nagrody
Bajki będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „młodzież w wieku 15-17 lat” i „dorośli”.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 1.000 zł.

Strona konkursu

Konkurs prozatorski SNUJ STORY 2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Literatury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 16 – 36 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać teksty prozatorskie.

Objętość pracy nie może przekraczać 36 tys. znaków ze spacjami.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 15 lipca 2023 r.

Nagrody
Pula nagród wynosi 10.000 zł.

Strona konkursu

XVII Konkurs Literacki „Suwalskie limeryki latem”

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs od 1 do 5 limeryków.

Tematyka limeryków powinna być związana z Suwałkami i Suwalszczyzną – nazwy geograficzne – oraz ulubionymi zwierzętami Wisławy Szymborskiej, takimi jak „Kot w pustym mieszkaniu”, „Małpa”, „Zwierzęta cyrkowe”, „Dwie małpy Breughla” „Tarsjusz”, „Otwornice” i innymi.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w konkursach literackich.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Zdobywca głównej nagrody otrzyma Pióro Prezydenta Suwałk.

Termin
Prace należy dostarczyć do 31 lipca 2023 r. 

Strona konkursu

Konkurs poetycki „Podaj frazę 2023”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Literatury.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 16 do 35 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca 2023 r.

Nagrody
Pula nagród wynosi 10.000 zł.

Strona konkursu

49. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw 3 wierszy.

Jurorzy szczególną uwagę zwracać będą na utwory zorientowane metafizycznie, stanowiące wyraz poszukiwania treści i wartości wykraczających poza to, co materialne i dotykalne, oraz odczytywania w rzeczywistości widzialnej znaków wyższego porządku.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 25 września 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe.

Strona konkursu

XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 15 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać trzy wiersze o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 5 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
• I miejsce – 1.800 zł
• II miejsce – 900 zł
• III miejsce – 600 zł
• cztery wyróżnienia po 300 zł
• nagrody książkowe
• nagroda w wysokości 250 zł dla autora z gminy Sieroszewice
• nagroda w wysokości 250 zł dla autora mieszkające poza granicami naszego kraju

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 4 sierpnia 2023 r.

Strona konkursu

 

XXII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Gniewińskie Pióro”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „młodzież w wieku 13-17 lat” oraz „dorośli”.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs można przesłać utwory poetyckie (co najmniej trzy) lub prozę (jeden lub więcej utworów). Objętość całej pracy konkursowej nie może przekraczać 5 stron.

Tematyka utworów może być dowolna.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• Dorośli – nagrody finansowe o łącznej wartości 6.000 zł
• Młodzież – nagrody rzeczowe

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 25 lipca 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu

XVII Turniej Poetycki „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Nysie oraz Nyski Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 18 i powyżej 18 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Zgłoszenie należy przesłać mailem.

Wiersze oceni jury w składzie:
1) Karol Maliszewski – przewodniczący,
2) Marta Klubowicz,
3) Jacek Podsiadło.

Nagrody
• Kategoria „do lat 18”:
I miejsce – 700 zł oraz statuetka Orzecha
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 400 zł

• Kategoria „powyżej 18 lat”:
I miejsce – 1.400 zł oraz statuetka Orzecha
II miejsce – 1.000 zł
III miejsce – 800 zł

Termin
Prace można przesyłać do 21 września 2023 r. do godz. 12.00.

Strona konkursu

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza pn. „Lirycznie na Kaszubach” im. Wacława Pomorskiego

Organizatorzy
Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Zwykłe Klub Literacki „WERS” w Bytowie, Bibliotekę Miejską w Bytowie oraz Bytowskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

• kategoria I – wiersze napisane w języku polskim,
• kategoria II – wiersze napisane w języku kaszubskim.

W każdej kategorii można zgłosić jeden wiersz o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą.

Wiersze oceni jury złożone z literaturoznawców z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Termin
Prace należy dostarczyć do 30 czerwca 2023 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, statuetki i dyplomy. Pula nagród wynosi 4.000 zł.

Regulamin konkursu

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego tomu wierszy, wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs jest dwuetapowy.

Pierwszy etap
Na adres Organizatora należy przesłać zestaw 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna. Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesłać pocztą.

Drugi etap
Jury wybierze 3 najlepsze zestawy. Każdy z nominowanych autorów będzie zobowiązany przesłać do 14 lipca 2023 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagroda
Nagrodą jest druk nagrodzonych utworów w formie tomiku poetyckiego, w nakładzie 500 egzemplarzy.

Strona konkursu

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Środek Wyrazu 2023”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do autorów, którzy ukończyli 18 rok życia – debiutujących lub mających na koncie nie więcej niż jedną książkę,

Zasady konkursu w skrócie
Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Wiersze oceni jury w składzie: Tadeusz Pióro, Anna Matysiak i Adam Wiedemann. 

Termin
Termin nadsyłania prac mija 5 września 2023 r.

Nagrody
Pula nagród wynosi 4.000 zł.

Strona konkursu

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Fundacja Uważność Bycia oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.

Zasady konkursu w skrócie
Na konkurs należy przesłać 3 utwory poetyckie o dowolnej tematyce.

Wiersze można zgłaszać również w dwóch dodatkowych kategoriach tematycznych:  
• wiersze inspirowane życiem i twórczością Mariana Jachimowicza,
• wiersze inspirowane Wałbrzychem i regionem wałbrzyskim.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą oraz dodatkowo mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 15 sierpnia 2023 r.

Nagrody
I miejsce – 1.000 zł
II miejsce – 700 zł
III miejsce – 500 zł

Nagrody rzeczowe w kategoriach:
• wiersz inspirowany twórczością Mariana Jachimowicza,
• wiersz inspirowany miastem Wałbrzych i regionem wałbrzyskim.

Wybrane utwory zostaną opublikowane, wraz z krótkim biogramem autora, w pokonkursowym tomiku.

Strona konkursu

X Konkurs Literacki „Racibórz prozą zaczarowany”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 13 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać utwory literackie – napisane prozą – z Raciborzem w tle.

Objętość tekstu: od 5 do 10 stron.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• I miejsce: 1.000 zł
• II miejsce: 600 zł
• III miejsce: 400 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 13 października 2023 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu

Konkurs na najlepsze opowiadanie roku 2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Aktywnej Komunikacji

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs jest organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania.

W tym roku odbywa się pod hasłem „Murowałem całą noc”.

Do konkursu można zgłosić jedno opowiadanie o objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (18 tys. znaków ze spacjami).

Pracę należy przesłać mailem.

Nagrody
Pula nagród wynosi 3.000 zł.

Termin
Opowiadania można przesyłać do 16 lipca 2023 r. do godz. 8:00.

Strona konkursu

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kwiat Dziewięćsiła”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Radia Ain Karim Dobra Fala w Skomielnej Czarnej (gmina Tokarnia, pow. myślenicki).

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy o dowolnej tematyce.
Do obowiązkowego zestawu można dołączyć jeszcze jeden wiersz. Tematem utworu ma być górski krajobraz.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i okolicznościowe upominki.

Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym. Tomik jest wydawany co trzy lata.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu

„Albo go kocha albo się uparła” konkurs na wiersz zainspirowany poezją Wisławy Szymborskiej

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Papierowy Motyl.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Wydawnictwo Papierowy Motyl zaprasza do wzięciu udziału w ogólnopolskim konkursie poetyckim, inspirowanym twórczością Wisławy Szymborskiej. Tematyką prac jest MIŁOŚĆ, dlatego na nazwę konkursu zapożyczony został cytat z wiersza noblistki pt. „Portret kobiecy”: Albo go kocha albo się uparła.
Pragniemy stworzyć piękny potok słów, istną medytację miłości. Poezja Szymborskiej może tylko pomóc. Dlatego, świętując rok Szymborskiej, przywołaliśmy ją do tego, by została naszą Muzą.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwa wiersze.

Prace należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 31 sierpnia 2023 r.

Nagroda
Wiersze wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku poetyckim.

Strona konkursu

IX Konkurs Poetycki „O Pióro Pegaza”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział rodzice, dziadkowie, opiekunowie, wychowawcy.
Rymowankę należy stworzyć wspólnie z dzieckiem w wieku do 6 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Ideą konkursu jest stworzenie wraz z dzieckiem utworu poetyckiego w formie rymowanki (wyliczanki), służącej wspólnej zabawie, inspirowanej twórczością dla dzieci Juliana Przybosia.

Rymowanka może zawierać maksymalnie 600 znaków ze spacjami.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 30 września 2023 r.

Nagrody
• I nagroda – 700 zł
• II nagroda – 500 zł 
• III nagroda – 400 zł
• 3 równorzędne wyróżnienia po 200 zł 

Strona konkursu