WASZA SCENA MUZYCZNA

Konkurs na hymn uczelni!

Organizator
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na hymn uczelni.

Hymn powinien być napisany w języku polskim, zawierać 3 zwrotki i refren puentujący treść.

Charakter hymnu powinien być podniosły, stworzony w formie tekstu literackiego, odpowiadającego powadze gatunku hymnicznego, stroficzny, o regularnym rytmie. Słowa hymnu powinny odzwierciedlać bogatą i pozytywną ocenę tradycji i historii Uczelni.

Zapis muzyczny powinien zawierać pełną harmonię oraz melodię rozpisaną w nutach w czterogłosie lub linię sopranu wraz z układem akordowym nad linią. Pod linią sopranu powinien znajdować się wyraźnie rozplanowany tekst odpowiadający zapisowi nutowemu. Praca nie powinna zawierać błędów harmonicznych. Do zapisu należy dołączyć MP3 muzyki w postaci poprawnie wykonanego utworu wraz z akompaniamentem.

Pracę konkursową należy dostarczyć na nośniku elektronicznym oraz w postaci papierowej.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 października 2023 r. do godz. 12:00.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 zł brutto.

Strona konkursu