WASZA SCENA MUZYCZNA

BAZA OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW POETYCKICH I LITERACKICH - część 3.

Nie samą muzyką człowiek żyje…a ponieważ takie dziedziny jak film, sztuka czy poezja są nam bardzo bliskie i mocno połączone z muzyką postanowiliśmy raz na jakiś czas pisać dla Was także na te tematy. Zaczynamy od nie lada gratki dla poetów i pasjonatów pisania! Przygotowaliśmy nową serię artykułów: BAZA OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW POETYCKICH I LITERACKICH. To podane na „tacy” gotowe informacje o wszystkich nadchodzących konkursach, do których możecie się zgłosić! Zapraszamy na trzecią część! 🙂

Wasza Scena Muzyczna.

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złoty Karton III LO”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich oraz studenci.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy wiersze. Tematyka utworów powinna nawiązywać do tegorocznego hasła: „Etykiety i naklejki”.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace można przesyłać mailem lub pocztą tradycyjną.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia 2024 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu

XIX edycja ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka GDYNIA

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miasto Gdynia.

Zasady konkursu w skrócie

Nagroda Literacka GDYNIA jest przyznawana w czterech kategoriach:

• proza,
• poezja,
• eseistyka,
• przekład na język polski.

Książki zgłaszane do Nagrody muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w 2023 roku.

Zgłoszenia mogą przesyłać wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim. 

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 9 egzemplarzy zgłaszanego tytułu.

Termin
Termin zgłaszania książek upływa 31 stycznia 2024 r. 

Nagroda
Każdy z laureatów otrzymuje statuetkę oraz 50.000 zł.

Strona konkursu

43. Wąglański Konkurs – Maj Poezji

Organizatorzy
Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Wąglan i Koło Gospodyń Wiejskich w Ossie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

WĄGLAŃSKI KONKURS MAJ POEZJI to konkurs, którego celem jest skupienie wokół Wąglan – na naszej Ziemi Wąglańskiej, Białaczowskiej, Opoczyńskiej – wszystkich poetów z całego świata, kochających nasz piękny polski język literacki. Bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, wiek, zawód i dorobek literacki. Nasz konkurs to próba stworzenia jednej wielkiej rodziny poetów z całego polskiego i polonijnego świata. 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• wiersze rymowane,
• wiersze białe.

W każdej kategorii należy przesłać 3 utwory. Tematyka jest dowolna. 

Uczestnik może wybrać jedną lub dwie kategorie.

Wiersze wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj (na dole strony).

Nagrody
• Kategoria „wiersze rymowane”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

• Kategoria „wiersze białe”
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 350 zł
pięć wyróżnień po 300 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu

Konkurs literacki „Fantasia Copernicana”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs odbywa się w ramach obchodów Roku Kopernika. Ma nawiązywać do postaci wielkiego polskiego astronoma jako człowieka renesansu. Liczymy, że inspiracją nasyłanych opowiadań będą różne pola zainteresowań naukowych i społecznych Mikołaja Kopernika: astronomia, medycyna, prawo, ekonomia, polityka, sztuka wojenna, poezja i religia. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwa opowiadania z gatunku fantastyki naukowej.

Objętość tekstu od 5.000 do 15.000 znaków ze spacjami.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Konkurs trwa do 31 grudnia 2023 r.

Nagrody
Wybrane przez jury opowiadania zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Urania – Postępy Astronomii”. Autorzy otrzymają honoraria autorskie.

Strona konkursu

XX Ogólnopolski Konkurs na Esej

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział:
– uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości,
– studenci uczelni wyższych, bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów.

Zasady konkursu w skrócie

W tym roku tematem konkursu na esej literacki jest „Świat Witkacego”.

Na czym polega aktualność tej twórczości? Czy Witkacy był prorokiem? Czy jego świat i nasz świat są istotnie tak bliskie? Po co wracać do utworów Witkacego? Czy był istotnie degeneratem i wariatem, jak sugerował Gombrowicz? A może, przeciwnie, był najrozsądniej myślącym pisarzem swojego czasu? I kwestie bardziej osobiste (choć równie ciekawe): co odnajduję w jego świecie? Co z tego świata odnajduję w sobie? Gdzie w tym świecie odnajduję siebie?

Takich pytań jest oczywiście więcej. Mówiąc w skrócie, interesuje nas świat Witkacego, zwłaszcza z perspektywy dzisiejszej czytelniczki i dzisiejszego czytelnika. Prosimy o eseje krytycznoliterackie: niezbyt długie (ok. 1000-2000 słów), możliwie oryginalne, jak najbardziej własne.

Zgłaszane eseje nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych.

Prace oceni jury w składzie:
• dr hab. Adrian Gleń, prof. Uniwersytetu Opolskiego,
• dr hab. Jacek Gutorow, prof. Uniwersytetu Opolskiego,
• dr Sławomir Kuźnicki.

Nagrody

• Kategoria „Uczniowie”
I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce – 400 zł

• Kategoria „Studenci”
I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce– 400 zł

Termin
Prace można przesyłać do 30 listopada 2023 r. 

Strona konkursu

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy. 

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą. 

Nagrody
• I nagroda: 1.500 zł
• II nagroda: 1.200 zł
• III nagroda: 1.000 zł
• trzy wyróżnienia po 800 zł

Termin
Prace można przesyłać do 25 listopada 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Siedliszczu, Wydawnictwo TAWA w Chełmie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich.

Prace należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma medal pamiątkowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł.

Jury może przyznać dwa wyróżnienia, każde w wysokości 800 zł.

Wybrane utwory zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii.

Strona konkursu

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki w Stylu Norwidowskim TRADYCJA

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, Stowarzyszenie Lubelski Plastyk oraz Rada Rodziców przy PLSP im. C. K. Norwida w Lublinie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich.

Zasady konkursu w skrócie

W tym roku tematem konkursu jest „Tradycja”.

Każdy uczestnik może zgłosić jeden wiersz w stylu norwidowskim.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Pracę należy przesłać pocztą oraz dodatkowo mailem. 

Termin
Termin nadsyłania prac mija 17 listopada 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, książki oraz dyplomy.

I nagroda – 500 zł
II nagroda – 300 zł
III nagroda – 200 zł

Strona konkursu

Empik Go SHORT 2023 – konkurs na opowiadanie

Organizator
Organizatorem konkursu jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesyłać opowiadania inspirowane hasłem „Bajki mają moc”.

Miasto Dzieci  i Empik Go zapraszają do udziału w 3. edycji konkursu na opowiadanie Empik Go SHORT.

Każdy z nas choć raz opowiedział komuś historię na dobranoc. Opowiadanie dla dzieci – oto Wasze zadanie! Czekamy na teksty debiutantów i autorów z doświadczeniem.

Objętość tekstu nie może przekraczać 27.000 znaków ze spacjami.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2023 r.

Nagrody
• Nagroda główna: 5.000 zł 
• Wyróżnienie: 1.000 zł oraz publikacja pracy w drukowanym magazynie „Nowa Fantastyka”

Strona konkursu

XXIX Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz uczniowie szkół średnich.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs można przesyłać wiersze i opowiadania o dowolnej tematyce. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą przesyłać również jednoaktówki.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie pięć wierszy, dwa opowiadania i jedną jednoaktówkę. 

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Oprócz tego wersję elektroniczną pracy należy przesłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 stycznia 2024 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Zwycięskie prace zostaną opublikowane w tomiku „Liryczne Jasło”.

Strona konkursu

Empik Go STORY 2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie 

Rusza czwarta edycja konkursu Empik Go STORY na najciekawszy scenariusz serialu audio.

FILMWEB i Empik Go zapraszają do udziału w 4. edycji konkursu Empik Go STORY. Masz pomysł na emocjonujący thriller czy chwytający za serce romans? A może lepiej czujesz się w komedii lub kryminale? Jeśli twoja wyobraźnia pełna jest fantastycznych postaci a biurko pęka w szwach od tajemniczych historii – niech świat o tym usłyszy!

Wystarczy tekst pierwszego odcinka serialu oraz opis całości, aby wziąć udział w konkursie. Czekamy na teksty debiutantów i autorów z doświadczeniem.

Zgłoszenie powinno zawierać:
• scenariusz pierwszego odcinka audioserialu;
• synopsis – opisz maksymalnie w 5 zdaniach, o czym jest Twoja historia;
• streszczenia wszystkich odcinków serialu;
• opis głównych bohaterów – napisz krótkie charakterystyki najważniejszych postaci.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 grudnia 2023 r.

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 15.000 zł

Filmweb przyzna jedno wyróżnienie w wysokości 1.000 zł.

Strona konkursu

„Kryminał do Poznania. Śledztwo do wzięcia” konkurs na opowiadanie kryminalne

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Miejskie Posnania z siedzibą w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Wydawnictwo Miejskie Posnania ogłosiło pierwszą edycję konkursu na opowiadanie kryminalne, którego akcja rozgrywa się w Poznaniu. W tym roku hasłem przewodnim jest „Śledztwo do wzięcia”.

Na konkurs można przesyłać opowiadania o objętości od 20 tys. do 40 tys. znaków ze spacjami.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno opowiadanie.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 2 stycznia 2024 r.

Nagrody
• I miejsce – 3.000 zł 
• II miejsce – 2.000 zł
• III miejsca – 1.000 zł 
• 5 wyróżnień, każde w wysokości 500 zł

Nagrodzone i wyróżnione opowiadania zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.

Strona konkursu

Fantazje Zielonogórskie 2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesyłać opowiadania fantastyczne inspirowane historią, teraźniejszością lub przyszłością Zielonej Góry.

Czternasta edycja to nie lada wyzwanie! Dlaczego? Bowiem WINO, KOBIETY i ŚPIEW to bardzo poważna sprawa. I właśnie takie motto będzie przyświecać naszemu konkursowi podczas tej odsłony. Czy będzie to dramat czy komedia? A może sensacja? Biesiady, hulaszcze życie, uczty a również intrygi – pozostawiamy wam wybór, jak podejść do całego tematu. To wszystko zależy od waszej wyobraźni! Jesteśmy bardzo ciekawi, jak w tym roku zinterpretujecie nasz temat. Przypominamy, przy okazji, że konkurs towarzyszy Bachanaliom Fantastycznym, wtedy też ukaże się antologia z najlepszymi tekstami nadesłanymi na XIV edycję Fantazji.

Objętość tekstu nie może przekraczać 35 tys. znaków ze spacjami.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł oraz statuetkę Zielonogórskiej Wiedźmy.

Najlepsze opowiadania zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.

Termin
Prace można przesyłać do 1 marca 2024 r.

Strona konkursu

I Ogólnopolski Konkurs Literacki „Poezja Grunwaldu”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

Uczestnicy
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: „8 – 15 lat” oraz „16 lat i więcej”.

Zasady konkursu w skrócie

Przenieś się do okresu średniowiecza i zapisz swoje myśli na kartce papieru.

Do konkursu możesz zgłosić własny, samodzielnie napisany utwór w dowolnej formie (np. opowiadanie, wypracowanie, felieton, esej, wywiad).

Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone wyjątkowymi upominkami oraz opublikowane w tomie I Poezji Grunwaldu.

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Objętość tekstu nie może przekraczać 5 stron A4.

Pracę należy przesłać mailem

Termin
Termin nadsyłania prac mija 24 listopada 2023 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci piór Waterman i Parker oraz dyplomy.

Strona konkursu

II edycja konkursu literackiego Magazynu Kontra na esej

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Rzetelnej Debaty Publicznej.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Magazyn Kontra ogłasza II edycję konkursu literackiego na esej.

Hasło przewodnie konkursu to: „Religia i polityka – czy mają sobie jeszcze coś do powiedzenia? 30-lecie zawarcia konkordatu w Polsce” – esej powinien nawiązywać do hasła konkursu. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden esej o objętości do 20.000 znaków ze spacjami. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Prace należy przesyłać mailem. 

Termin
Termin nadsyłania prac mija 10 listopada 2023 r.

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 zł.
Przewidziane są również dwa wyróżnienia, każde  w wysokości 1.000 zł.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie Magazynu Kontra.

Strona konkursu

32. Ogólnopolski Turniej Poetycki „Autoportret Jesienny”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Krotoszyński Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs jest przeznaczony dla osób, które mają ukończone 21 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw 3 wierszy o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach poetyckich.

Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesłać na adres Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 1 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu

Ogólnopolski konkurs literacki „Magia Futura”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Podgórza – Klub Wróblowice w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Przyszłość… – jedni twierdzą, że jej nie będzie, inni widzą ją w wersji apokaliptycznej, gdy jeszcze pozostali mówią o odnowie – zmianie świadomości i wrażliwości człowieka, dzięki którym nareszcie mądrze zaczniemy koegzystować z innymi gatunkami, z samą planetą i jej zasobami.
Czy zaawansowana technologia pomoże nam w wyzwaniach jutra: zmianą klimatyczną, wymieraniem gatunków, epidemiami itd.? Czy uchroni nas przed konsekwencjami naszych działań proponując rozwiązania i wynalazki, o których jeszcze nam się nie śniło? A może sztuczna inteligencja, bioniczne protezy, genetyka stanowią zagrożenie dla świata biosu? Jak będzie wyglądało życie na Ziemi – jutro, za kilka dekad, setek lat…?

Podzielcie się z nami swoją wizją przyszłości – zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim MAGIA FUTURA.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie o objętości do 5 stron.

Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Opowiadania należy przesyłać mailem.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „Młodzież” i „Dorośli”.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2023 r. 

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu

XXIII Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej

Organizator
Organizatorem konkursu jest X Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać reportaże literackie.

Organizatorzy nie narzucają uczestnikom tematu prac ani maksymalnej objętości tekstu. Istnieje możliwość załączenia zdjęć i/lub materiałów filmowych lub dźwiękowych. Nie będzie to jednak miało wpływu na werdykt jury. Ocenie podlega sam tekst.

Zgłoszenie powinno zawierać: reportaż wydrukowany w 4 egzemplarzach, wersję elektroniczną pracy oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj

Nagrody
Główną nagrodą jest publikacja zwycięskich reportaży na łamach Gazety Wyborczej oraz dwudniowy pobyt we Wrocławiu. Laureaci otrzymają również nagrody rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 8 grudnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu

III Konkurs Literacki „Piękno spadających liści”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs można przesłać trzy wiersze lub jeden utwór pisany prozą (maksymalnie 15 stron).

Tematyka prac jest dowolna.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace można przesyłać pocztą tradycyjną lub mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 30 grudnia 2023 r.

Nagrody

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „dzieci i młodzież szkolna” oraz „dorośli”.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu

X Konkurs Literacki „O statuetkę Sowy Tuchówki”

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Kultury w Tuchowie oraz Towarzystwo Miłośników Tuchowa.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem „Fraszka się Tu-chowa”.

Obowiązujący gatunkiem jest fraszka, która jest krótkim utworem lirycznym, rymowanym, zwięzłym, o charakterze żartobliwym, satyrycznym, humorystycznym, zakończonym zaskakująca puentą.

Problematyka fraszek może być obyczajowa, biesiadna, pochwalna, miłosna, refleksyjna, historyczna, polityczna, filozoficzna itp.

Fraszka powinna być o kimś lub o czymś, do kogoś lub czegoś, na kogoś lub na coś, a odniesienie do adresata powinno być zaznaczone w tytule. Fraszki w żaden sposób nie mogą odnosić się do konkretnych osób wymienionych z imienia i nazwiska lub jednoznacznie na te osoby wskazywać.

W tekście wymagane jest kreatywne wykorzystanie wyrazów lub zwrotów z języków, dialektów i gwar używanych w różnych regionach Polski. Wyjaśnienie ich znaczenia i pochodzenia powinno się znaleźć w przypisach pod utworem.

Wykorzystane powinny być środki stylistyczne typowe dla liryki. Metrum fraszek może być zróżnicowane.

Każdy uczestnik powinien przesłać na konkurs trzy fraszki

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2024 r.

Nagrody
• I miejsce: statuetka Sowy Tuchówki, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.300 zł 
• II miejsce: dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 900 zł
• III miejsce: dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 700 zł

Nagrodzone i wyróżnione fraszki zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. 

Strona konkursu

Konkurs wiersza obrazkowego 2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Świdnicki Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należ przesłać wiersz obrazkowy

Przedmiotem konkursu jest utwór wierszowany, który swym kształtem graficznym przypomina kształt jakiegoś przedmiotu, rzeczy, budynku, zwierzęcia itp.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Pracę należy przesłać mailem (plik PDF).

Termin
Prace można przesyłać do 12 listopada 2023 r.

Nagrody
Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 15 lat” i „od 16 lat”. W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda w wysokości 500 zł.

Strona konkursu

Pigmalion fantastyki 2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie fantastyczne. Objętość tekstu nie może przekraczać 25.000 znaków ze spacjami.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane.

Pracę należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 17 lat” i „od 18 lat”.

W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody:
• I miejsce: 700 zł
• II miejsce: 500 zł 
• III miejsce: 300 zł

Termin
Konkurs trwa do 15 grudnia 2023 r.

Strona konkursu

XV edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki

Organizator
Organizatorem i fundatorem Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Zasady konkursu w skrócie
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego jest przyznawana corocznie za najlepszą książkę reporterską. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać czytelnicy, wydawcy i autorzy książek.

Celem konkursu jest uhonorowanie Ryszarda Kapuścińskiego, poprzez wyróżnianie i promocję najwartościowszych książek reporterskich, które podejmują ważne problemy współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur.

Do konkursu można zgłaszać pierwsze wydania książek reporterskich, które ukazały się w Polsce w 2023 roku.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 6 egzemplarzy książki.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 15 stycznia 2024 r.

Strona konkursu

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Miłość niejedno ma imię”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zielonogórski Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jeden wiersz o tematyce miłosnej.

Utwór nie może być wcześniej publikowany, wysyłany na inny konkurs ani nagradzany.

Wiersz należy przesłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu.

Regulamin znajduje się tutaj.

Termin
Konkurs trwa do 5 stycznia 2024 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe.

Strona konkursu

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia „Smoleniacy” w Bytomiu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII), uczniowie szkół średnich oraz studenci w wieku do 25 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać 4 wiersze.

Utwory nie mogą być wcześniej zgłaszane do innych konkursów.

Prace należy przesłać mailem.

Do zestawu wierszy należy dołączyć kartę uczestnictwa oraz ankietę.

Termin
Konkurs trwa do 24 listopada 2023 r.

Nagrody
Główną nagrodą jest statuetka „Skrzydlatego Rodła”.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 1.800 zł. 

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

XII Otwarty Konkurs Poetycki „Strachy są wszędzie”

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku oraz Gdański Klub Poetów przy WiMBP.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs odbędzie się 10 listopada 2023 r. w Bibliotece Oliwskiej w Gdańsku. Początek o godz. 18:00. 

Każdy uczestnik wygłosi swój wiersz przed publicznością i jurorami. Tekst nie może być wcześniej publikowany.

W wierszu musi wystąpić co najmniej jedno ze słów: strach, lęk, obawa, duch, zjawa

Nagrody
Pula nagród wynosi 1.000 zł.

Strona konkursu