WASZA SCENA MUZYCZNA

VII edycja konkursu „Do Hymnu!”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

Zasady konkursu w skrócie

„Do Hymnu!” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych.

Uczniowie mają wykonać wspólnie hymn państwowy oraz dwie pieśni hymniczne. Do wyboru są następujące pieśni:

• „Bogurodzica”
• „Gaude Mater Polonia”
• „Hymn Powstańców 1863”
• „Hymn Szarych Szeregów”
• „Rota”
• „Marsz Polonia”
• „Marsz I Brygady”
• „Boże, coś Polskę”
• „Święta miłości kochanej Ojczyzny”
• „Żeby Polska była Polską”

Utwory muszą być wykonane przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W konkursie może wziąć udział maksymalnie 150 szkół. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 kwietnia do 17 maja 2024 r. 

Nagrody

• I nagroda: 20.000 zł dla szkoły oraz 2.000 zł dla nauczyciela prowadzącego
• II nagroda: 15.000 zł dla szkoły oraz 1.500 zł dla nauczyciela prowadzącego
• III nagroda: 10.000 zł dla szkoły oraz 1.000 zł dla nauczyciela prowadzącego
• wyróżnienia wojewódzkie, każde w wysokości 5.000 zł

Strona konkursu