WASZA SCENA MUZYCZNA

Zimowe Granie Gdynia’2021 – Ogólnopolski Festiwal, edycja online

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zaprasza do udziału w ogólnopolskim festiwalu piosenki. Festiwal ma na celu między innymi popularyzację utworów polskich i światowych o tematyce świątecznozimowej. Impreza adresowana jest do solistów, duetów, zespołów i zespołów rodzinnych (z udziału w konkursie wyłączone są chóry).
Udział w festiwalu jest płatny, wysokość akredytacji podano w regulaminie.

Festiwal składa się z trzech etapów:
▪ I etap – Przyjmowanie zgłoszeń – do 19.11.2021
▪ II etap – PREZENTACJA linków wykonań zakwalifikowanych finalistów zgłoszonych do Festiwalu po wstępnej weryfikacji – od 23.11.2021 na stronie www.mdk.gdynia.pl
▪ III etap – Ogłoszenie wyników – 18.12.2021

Wymagania dotyczące przesyłanych filmów konkursowych:

• Film konkursowy powinien być nakręcony poziomo (nie wymagane statyczne ujęcie), może być nagrany w warunkach domowych. Użycie mikrofonu nie jest wymagane, jednak jest dozwolone.
• Film konkursowy należy zamieścić na prywatnym koncie youtube.com
• Wygenerowany publiczny link do nagrania (film konkursowy) należy przesłać w e – mailu
zgłoszeniowym wraz z kartą.
• Opis filmu konkursowego zamieszczonego na portalu YouTube.com musi zawierać:

▪ imię i nazwisko Uczestnika,
▪ kategoria wiekowa (liczy się rok urodzenia)
▪ tytuł wykonywanego utworu
▪ dopisek: Zimowe Granie Gdynia 2021.
Przykład: Jan Kowalski, 14-17 lat, „Pada Śnieg”, Zimowe Granie Gdynia 2021

• Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament własny (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja wokalna) .
• Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji.
• Uczestnik  zobowiązany  jest  przesłać  swoje  nagranie  konkursowe  w  postaci  jednego  ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.
• Repertuar obejmuje jedną piosenkę dostosowaną do wieku i możliwości wokalnych
Uczestnika.
• Piosenka zaprezentowana może być w dowolnym języku.
Długość prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

Kategorie wiekowe

● Soliści i duety:
▪ do 9 lat
▪ 10 – 13 lat
▪ 14 – 17 lat
▪ 18 + (open)

● Zespoły
▪ do 12 lat
▪ 13 – 17 lat
▪ 18 + (open)

● Zespoły rodzinne (min 2 osoby śpiewające)
▪ bez ograniczeń wiekowych

O kategorii decyduje rok urodzenia Uczestnika. W przypadku duetów/zespołów o kategorii decyduje rok urodzenia  najstarszego z Uczestników.

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDZIECIE TUTAJ! 

Źródło: http://www.mdk.gdynia.pl/