WASZA SCENA MUZYCZNA

XXII Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy i grajmy Mu…”

Zapraszamy rodziny, grupy oraz osoby indywidualne do udziału w XXII REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE KOLĘD I PASTORAŁEK „ŚPIEWAJMY I GRAJMY MU”. W tym roku ponownie zdecydowaliśmy się na formę online naszego Przeglądu.

Organizatorem Przeglądu jest Miejski Ośrodek Kultury im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” w Pruszkowie.

Przegląd  jest  imprezą  otwartą  adresowaną do  dzieci,  młodzieży i dorosłych. Jego uczestnikami mogą być: chóry, amatorskie zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, soliści.

INFO OD ORGANIZATORA.

Kategorie konkursowe:

•  soliści od 10 do 13 lat
•  soliści od 14 do 18 lat
•  soliści powyżej 18 lat
•  zespoły od 10  do 18 lat
•  zespoły powyżej 18 lat
•  chóry
•  zespoły rodzinne

UWAGA: Każdy uczestnik przeglądu może wystąpić tylko w jednej kategorii.

Wykonawcy przygotowują i nagrywają :
dwa dowolnie wybrane utwory: kolędy lub pastorałki,  (nieprezentowane przez
wykonawców we wcześniejszych edycjach przeglądu) o łącznym czasie max. 6 minut.

Zgłoszenie uczestnictwa:
chęć udziału w przeglądzie należy zgłosić poprzez przesłanie wygenerowanego linka z nagranym materiałem wideo max. 2  GB (obraz i dźwięk)  z wykonanymi utworami muzycznymi, za  pośrednictwem strony internetowej  www.wetransfer.com  na adres:  konkursy@mok-kamyk.pl wraz z  wypełnioną  kartą uczestnictwa/klauzulą RODO.
Materiał  wideo  powinien  być  w  rozdzielczości  min.  1280×720,  zakodowany  w  jednym  z
formatów: mp4, mpg, mov.

Termin przesłania kart zgłoszeniowych oraz wykonanych nagrań upływa 28 listopada 2021 roku.

Do 12 grudnia 2021 r. Jury dokona oceny nadesłanych prezentacji i wyłoni zwycięzców XXI
Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek  w VII regulaminowych kategoriach. Wyniki  konkursu wraz z imienną listą zwycięzców opublikowane zostaną do 18 grudnia 2021r.  na
stronie MOK www.mok-kamyk.pl  oraz na profilu Facebook.

Koncert finałowy zostanie udostępniony w formie online w okresie Świąt Bożego Narodzenia na Facebooku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie.

Źródło: https://www.mok-kamyk.pl/