WASZA SCENA MUZYCZNA

XV Ogólnopolski Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”, Drezdenko 2022

ORGANIZATOR:
Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

UCZESTNICY:
Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie soliści – wokaliści w następujących kategoriach wiekowych:     
 I kategoria wiekowa: do 9 roku życia (roczniki 2013 i młodsi);    
II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2012 – 2010);    
III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2009 – 2007);    
IV kategoria wiekowa: od 16 do 19 roku życia (roczniki 2006 – 2003).    
* Uwaga! O przynależności do kategorii wiekowej decyduje tylko i wyłącznie rok urodzenia.   

BIURO ORGANIZACYJNE:
Małgorzata Klijewska     
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66 – 530 Drezdenko,
tel. 95 763 82 72, e-mail: zlotasosna@wp.pl

TERMIN KONKURSU:
21 maj 2022

CELE KONKURSU:
– rozbudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży
– wyłanianie młodych talentów
– promowanie i popularyzacja piosenki polskiej    

ZASADY UCZESTNICTWA:
– każdy wykonawca przygotowuje dwie piosenki w języku polskim dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych z podkładem
– długość jednego utworu nie może przekroczyć czasu 4 min.    
– instytucja delegująca bądź osoba prywatna przesyłają wypełnioną kartę zgłoszeń oraz nagranie MP3 robocze na adres zlotasosna@wp.pl z proponowanymi piosenkami w terminie do 12.04.2022 r. Uwaga! Jedna wiadomość e-mail, jeden uczestnik (karta zgłoszenia + nagrania). Zgłoszenia wysłane na inny adres nie będą przyjęte.
– komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu nagrań ustali skład uczestników Ogólnopolskiego Konkursu
– o decyzji komisji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione drogą mailową do dnia 9.05.2022 r. Lista osób zakwalifikowanych umieszczona będzie również na stronie www.cpkd.pl
– w czasie konkursowych przesłuchań dopuszcza się także akompaniament własny na instrumencie
– w przesłuchaniach konkursowych wykonawcy śpiewają jedną piosenkę, drugą wyłącznie na życzenie Jury

OCENA I NAGRODY:
– jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny
– jury konkursowe przyzna najlepszym wokalistom w każdej kategorii GRAND PRIX – ZŁOTĄ SOSNĘ oraz wyróżnienia
– zwycięzcy otrzymają również nagrody rzeczowe

INFORMACJE RÓŻNE
1. Zwycięzcy „Złotych Sosen” nie mogą uczestniczyć ponownie w tej samej kategorii wiekowej 
2. Każdy uczestnik, który się zakwalifikuje do konkursu zobowiązany jest wpłacić akredytację w wysokości 50,00 zł na konto organizatora konkursu (LWBS w Drezdenku 41 8362 0005 0000 0417 2000 0010) w terminie do 13.05.2022 r.
3. Nieletni uczestnicy konkursu obowiązkowo przyjeżdżają z opiekunem lub instruktorem
4. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w programie konkursu

PROGRAM KONKURSU    

Sobota, 21.05.2022 r.
10.00 – 14.00  przesłuchania konkursowe

15.00 – posumowanie konkursu 

KARTA ZGŁOSZENIA I SZCZEGÓŁY KONKURSU TUTAJ! 🙂 

Źródło: https://www.cpkd.pl/